Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Thông báo

Thông báo tuyển sinh viên thực tập và sinh viên mới tốt nghiệp và thông báo lớp kỹ năng chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn tìm việc

 Download

Danh sách đề tài tốt nghiệp cập nhật mới

 Download

Danh sách cấm thi và danh sách điểm giữa kỳ môn Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Download

Danh sách cấm thi và điểm giữa kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Download

Danh sách cấm thi và điểm giữa kỳ môn Toán A1

 Download

Danh sách cấm thi và điểm giữa kỳ môn Vật lý A1,B1

 Download

Danh sách cấm thi và danh sách điểm giữa kỳ môn Giáo dục pháp luật thi ngày 21/03/2015

 Download

Điểm thi tốt nghiệp chính trị

 Download

Còn tiếp >>

Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu đại cương HK2 2014 - 2015 lớp DT12LT1,2,3 và DT13LT1 (sinh viên đi học đầy đủ có điểm danh và cấm thi nếu nghĩ quá số buổi theo quy định)

 Download Chú ý: thời khóa biểu có cập nhật một môn mới Toán cao cấp A3 hoc cả ngày chủ nhật thời khóa biểu có 2 sheet 

 

Lịch thi kết thúc môn Anh văn 1

 Download

Lịch kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 Download

Lịch thi kết thúc môn GDPL thi ngày 21/03/2015

 Download

Lịch thi kết thúc môn Vật lý A1, B1 thi ngày 17,18,20/03/2015

 Download

Lịch thi kết thúc môn và điểm giữa kỳ các môn chính trị

 Download

Lịch kết thúc môn vật lý A1 toán A1

 Download

Thời khóa biểu HK 2 năm 2014-2015

 Download

Còn tiếp >>

Thông tin hoạt động khoa

">GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2014

">BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2009, 2010, 2011

">GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2013

">CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO GIẢI ĐUA XE ROBOT HBUi 2013 2

">CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO GIẢI ĐUA XE ROBOT HBUi 2013

GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2014