Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Thông báo

Thông báo tất cả sinh viên vừa làm lễ bảo vệ tốt nghiệp ngày 27/08/2015

Tất cả các nhóm nộp về Khoa 2 cuốn luận văn đống bìa mạ vàng luận văn đã chỉnh lại theo hội đồng (nếu có) và 2 đĩa CD/DVD nội dung chứa toàn bộ các file luận văn file thiết kế code lập trình file hình 

Thông về việc đăng ký thi lại các môn còn nợ đăng ký vào thứ 3-5

 

 

Thông báo thời gian bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp

- Nộp cuốn luận văn về khoa trước 16h30 thứ 5, ngày 20/08/2015 ( cuốn luận văn không cần in bìa mạ vàng chỉ in bìa thường).

- Ngày 20/08/2015 tất cả các nhóm nộp mô hình về khoa.(giờ hành chánh)

- Thời gian gặp thầy phản biện từ ngày 20 - 25/08/2015.

- Tất cả các nhóm nộp phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện về khoa trước 11h30 ngày 26/08/2015.

- Từ 7h30 đến 16h30 Ngày 26/08/2015 tất cả các nhóm lên trưng bày và chạy mô hình đồ án tốt nghiệp. (Đồng phục lịch sự).

- Ngày 27/08/2015 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước hội đồng. (có mặt ở khoa trước 6h30, Đồng phục: Áo sơ mi trắng, Quần tây sẫm màu, thắc caravat).

 

Mẫu phiếu nhận xét của cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện 2014-2015

 Download

Mẫu báo cáo đồ án Tốt Nghiệp 2014 - 2015

 Download

Thông báo về việc đống học phi và Danh sách sinh viên chưa đống học phí học kỳ 2 2014 - 2015

 Trường quy định thời gian đống học phí của HS,SV và HV như sau:

+Kể từ ngày đầu tiên cho đến cuối tuần thứ 4 của mỗi học kỳ tất cả NGƯỜI HỌC điều phải đống học phí.

+Quá hạn trên mà  NGƯỜI HỌC chưa hoặc không đống học phí thì coi như tự ý bỏ học và khoa chủ động rút tên NGƯỜI HỌC ra khỏi danh sách lớp. Những người này không được dự thi hết môn học, không được dự thi học kỳ, không được giao đề tài và không được dự thi tốt nghiệp.

Danh sách SV chưa đống học phí: thời hạn đóng học phí đến hết ngày 09/07/2015

Download

Danh sách phân công đề tài tốt nghiệp hệ liên thông TC-DH và CD-DH 2014-2015

 Download

Danh sách điểm giữa kỳ môn Toán A3 thi ngày 07/07/2015

 Download

Còn tiếp >>

Thời khóa biểu - Lịch thi

Thay đổi lịch thi môn TN Lý luận chính trị ngày 3/10/2015

 Download

Lịch thi và danh sách cấm thi môn TN Lý luận chính trị

 Download

Lịch ôn và Lịch thi dự kiến môn TN Lý luận chính trị học kỳ 1 năm 2015-2016

 Download

Bảng điểm kết thúc học phần môn Toán A3 ngày 16/07/2015

 Download

Bảng điểm kết thúc học phần môn Vật lý đại cương A2 ngày 21/07/2015

 Download

Danh sách cấm thi môn Những NLCB của CN Mác- Lenin thi ngày 20/09/2015

 Download

Điểm kết thúc học phần môn Tin học đại cương ngày 5/8/2015

 Download

Lịch sinh hoạt Công Dân- Học sinh sinh viên 2015 - 2016

 Download

Còn tiếp >>

Thông tin hoạt động khoa

THÔNG TIN KHOA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHÒNG THỰC HÀNH

MÔ HÌNH MÁY CNC

THI ĐUA XE ROBOT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014

BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2009, 2010, 2011

GIỜ HỌC THỰC HÀNH

Còn tiếp >>

Thông báo

Thông báo tất cả sinh viên vừa làm lễ bảo vệ tốt nghiệp ngày 27/08/2015 Tất cả các nhóm nộp về Khoa 2 cuốn luận văn đống bìa mạ vàng luận văn đã chỉnh lại theo hội đồ

Thông báo tất cả sinh viên vừa làm lễ bảo vệ tốt nghiệp ngày 27/08/2015

Thông về việc đăng ký thi lại các môn còn nợ đăng ký vào thứ 3-5

Thông báo thời gian bảo vệ Đồ Án Tốt Nghiệp

Mẫu phiếu nhận xét của cán bộ hướng dẫn và cán bộ phản biện 2014-2015

Mẫu báo cáo đồ án Tốt Nghiệp 2014 - 2015

Thông báo về việc đống học phi và Danh sách sinh viên chưa đống học phí học kỳ 2 2014 - 2015

Danh sách phân công đề tài tốt nghiệp hệ liên thông TC-DH và CD-DH 2014-2015

Trang liên kết

Khoa Điện Tử - Viễn thông và Cơ khí - Tự Động Hoá - Đại học Quốc Tế Hồng Bàng
Địa chỉ: 51/14 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.2244.1052 - Email: mechatronics@hbu.edu.vn

Copyrights by Hong Bang University International 2013 http://www.hbu.edu.vn