Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Thông báo

Sinh viên xem danh sách đính kèm và liên hệ giáng viên hướng dẫn đã được phân công

 Download

Danh sách sinh viên bị cấm thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Download

Thông báo kết hoạch sáng tác thơ vần o

 Download

Thông báo quy định tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc của SV-HS

 Download

Danh sách sinh viên bị cấm thi môn Toán cao cấp A3

 Download

Danh sách sinh viên đủ điểu kiện nhận Đồ án tốt nghiệp

 Sinh viên tập trung lúc 18h tốt thứ tư  17/12/2014 tại văn phòng khoa để hộp phổ biến kế hoạch giao đồ án tốt nghiệp xem file đính kèm

Download

Danh Sách Sinh Viên Chưa Đóng Học Phí (HK1 năm 2014-2015) Đã Bị Loại Tên Ra Khỏi Danh Sách Lớp

 Download

Thông báo về việc sinh viên chưa đóng học phí cập nhật lại ngày 29/10/2014

 Các bạn sinh viên có tên trong danh sách đính kèm, gấp rút hoàn thành nghĩa vụ học phí trước ngày 01/12/2014. Sau thời gian trên khoa sẽ loại tên sinh viên chưa đóng học phí ra khỏi danh sách lớp và xem như sinh viên tự ý thôi học.

Download

Còn tiếp >>

Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu HK 2 năm 2014-2015

 Download

Thời khóa biểu đại cương HK1 2014-2015

 Download

Lịch thi, điểm giữ kỳ và danh sách cấm thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Download

Thời khóa biểu Thưc hành Thiết kế máy, Thực hành kỹ thuật chế tạo máy

 Sinh viên xem thời khóa biểu và đi học đầy đủ

Download

Lịch thi môn Lịch sử Việt Nam cận hiện đại và câu hỏi thi ngày 25/01/2015

 Download

Thời khóa biểu ôn thi và lịch thi môn Tốt nghiệp lý luận chính trị 11/01/2015

 [Download]

Lịch thi kết thúc môn Toán A3 thi ngày 13/01/2014 và môn Xác suất thống kê thi ngày 17/01/2014

 Download

Lịch thi chuyên ngành HK1.14-15 đợt 2

 Download

Còn tiếp >>

Thông tin hoạt động khoa

">GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2014

">BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2009, 2010, 2011

">GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2013

">CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO GIẢI ĐUA XE ROBOT HBUi 2013 2

">CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO GIẢI ĐUA XE ROBOT HBUi 2013

GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2014