Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Thông báo

Thông báo tất cả sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp sáng mai (28/07/2014) tập trung tại trường lúc 6h để chuẩn bị cho buổi triển lãm mô hình đồ án tốt nghiệp

Mẫu biên bản ra vào cổng trường

 Download

Thông báo về việc bảo vệ đề tài tôt nghiệp ngày 28-29/07/2014

Ngày đem mô hình lên khoa: 25-27/07/2014.

Ngày triển lãm mô hình đồ án tốt nghiệp: 28/07/2014.

Ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp: 29/07/2014.

Tất cả nộp Phiếu nhận xét của cán bộ hướng dẫn, cán bộ phản biện và tờ nhiệm vụ đề tài về khoa chậm nhất là ngày 27/07/2014.

Các nhóm làm 1 tờ báo cáo tóm tắt về mô hình của mình trong một tờ A1 in màu.

 

Danh sách giáo viên phản biện đồ án tốt nghiệp 2014 thời gian gập giáo viên phản biện từ ngày 12/07/2014 đến ngày 24/07/2014

 Danh sách sinh viên nhận đề tài, giáo viên hướng dẫn và giáo viên phản biện 

 Download

 
Phiếu nhận xét đồ án tốt nghiệp 2014

 Download

Thời gian nộp đồ án tốt nghiệp vào ngày 30/06/2014

 Sinh viên nộp 1 bản nháp theo mẫu khoa đã gửi trên web và kèm theo 1 đĩa CD/DVD chúa toan bộ nội dung đồ án và Video của mô hình về Khoa vào ngày 30/06/2014

Điểm thi lại Tốt Nghiệp

  Download

Thông báo về việc có sự thay đổi lịch học môn Lịch Sử Việt Nam Cận Hiện Đại như sau

- Ngày 28/06/2014 : Sinh Viên tham dự buổi học của Thầy PGS.TS Nguyễn Tri Nguyên
 
 

 

Còn tiếp >>

Thời khóa biểu - Lịch thi

Lịch thi bổ sung đợt 1

 Download

Lịch thi các môn chuyên ngành HK2/13-14 (đợt 1)

 Sinh viên xem kỹ thông tin trên lịch thi đi thi đúng ngày, giờ theo qui định, khi đi thi mang theo BLHP HK2/13-14 hoặc BL LP học lại.

Trước ngày thi khoa sẽ thông báo danh sách thi, sinh viên dự thi vào xem, mọi thắc mắc liên hệ ngay với VP Khoa để được giải quyết sớm.

Lưu ý : Lịch thi có 2 trang

Download

Lịch thi kết thúc môn Giáo duc quốc phòng- An ninh

 Download

Thời khóa biểu các môn bổ sung(TH mạng viễn thông ăn ten truyền sóng TH thiêt bị đầu cuối viễn thông)

 Download

Lịch học đại cương

 Download

Lịch học giáo dục quốc phòng

 Download

Lịch thi các môn chính trị lớp 12LT3,4.DT

 Download

Lịch thi tốt nghiệp chính thức

Download

Còn tiếp >>

Thông tin hoạt động khoa

">Công tác chuẩn bị cho cuộc thi 2

Công tác chuẩn bị cho cuộc thi 2

">Công tác chuẩn bị cho cuộc thi

">Cuộc thi Đua xe tự động xuyên Việt HBUi 2013

Công tác chuẩn bị cho cuộc thi