Hình ảnh giới thiệu
Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện

Thông báo

Danh sách cấm thi và danh sách điểm giữa kỳ môn Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Download

Danh sách cấm thi và điểm giữa kỳ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Download

Danh sách cấm thi và điểm giữa kỳ môn Toán A1

 Download

Danh sách cấm thi và điểm giữa kỳ môn Vật lý A1,B1

 Download

Danh sách cấm thi và danh sách điểm giữa kỳ môn Giáo dục pháp luật thi ngày 21/03/2015

 Download

Điểm thi tốt nghiệp chính trị

 Download

Sinh viên xem danh sách thầy hướng dẫn đồ án được đính kèm và liên hệ giáng viên hướng dẫn đã được phân công

Thời gian dự kiến làm Đồ Án : 02/03/2015 đến ngày 02/07/2015.

Chú ý: Danh sách mới cập nhật số điện thoại của thầy hướng dẫn đề nghị sinh viên xem lại.

Download

Danh sách sinh viên bị cấm thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Download

Còn tiếp >>

Thời khóa biểu - Lịch thi

Lịch kết thúc môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 Download

Lịch thi kết thúc môn GDPL thi ngày 21/03/2015

 Download

Lịch thi kết thúc môn Vật lý A1, B1 thi ngày 17,18,20/03/2015

 Download

Lịch thi kết thúc môn và điểm giữa kỳ các môn chính trị

 Download

Lịch kết thúc môn vật lý A1 toán A1

 Download

Thời khóa biểu HK 2 năm 2014-2015

 Download

Thời khóa biểu đại cương HK1 2014-2015

 Download

Lịch thi, điểm giữ kỳ và danh sách cấm thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 Download

Còn tiếp >>

Thông tin hoạt động khoa

">GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2014

">BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2009, 2010, 2011

">GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2013

">CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO GIẢI ĐUA XE ROBOT HBUi 2013 2

">CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO GIẢI ĐUA XE ROBOT HBUi 2013

GIẢI ĐUA MÔ HÌNH XE ROBOT TỰ ĐỘNG HBUi 2014